Gyakran Ismételt Kérdések

A Rotary különböző foglalkozású személyek világszerte működő humanitárius egyesülése, egy elit közösség, melyet nemzetközi szolidaritás jellemez és előítéletektől mentesen toleranciát tanúsít minden vallással, néppel és demokratikus párttal szemben.

Az első klubot, a Rotary Club Chicago (Illinois, USA) 1905. február 23-án Paul P. Harris, Gustave Loehr, Silvester Schiele, és Hiram E. Shorey alapította. [További információ]

Nem. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének. A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján keresztül tehetik meg.

  • A klubszolgálat, a barátság építését jelenti a klubtagok között, valamint elősegítése a klub sikeres működésének.
  • Hivatásszolgálat, személyes elkötelezettség arra, hogy képviselje valaki a hivatását vagy foglalkozását rotarysta barátai számára, és megtestesítse a magas etikai alapelvek és a munka méltóságának jellemző vonásait.
  • Közösségi szolgálat, a rászorulók és a hátrányos helyzetű emberek támogatását jelenti.
  • A nemzetközi szolgálat, a tolerancia és a békemegtartó munkát jelenti a nemzetek között.
  • Az Új nemzedékek szolgálat, annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnőttek részvétele jelent a vezetők kinevelésében, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, csereprogramokban, melyek gazdagítják, erősítik a békét és a kultúrák közti megértést a világon.

Ez egy legenda. A Rotarynak semmilyen hivatalos kapcsolata nincs a szabadkőművesekkel. A Rotary nem egy titkos szervezet, ellenkezőleg: munkáját igyekszik a legnagyobb nyilvánosság mellett végezni. A félreértés abból adódhat, hogy a Rotaryba nem lehet belépni, tag csak az lehet, akit meghívnak.

Nem. A rotarysok általában elfoglalt emberek, akik a közéletben is magas pozíciókat töltenek be. A tagdíj mértéke országonként változik, de jellemzően más civil szervezetekhez képest magasabb. Ennek az oka az, hogy a Rotary egy olyan szervezet, amely azt vállalja, hogy az adományokat 100%-ban eljuttatja az érintettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy működését 100%-ban a tagdíjakból finanszírozza, valamint az adományok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja. Másképpen fogalmazva minden egységnyi adományhoz, hozzájárulnak a rotarysok munkával és pénzzel. Az adományoknak segélyszervezetek esetében átlagosan 60%-a jut el a rászorulókhoz, alapítványoknál az átlagszám 40%, a többit felemésztik a működési és logisztikai költségek.

Bárki, aki meghívást kap, és aki vállalja, hogy betartja a szervezet szabályait.

Rotary tag az lehet, aki elnyeri két rotarysta ajánlását. A rotarysok általában olyan köztiszteletben álló embereket igyekeznek ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, vagy gondolkodásukkal megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas erkölcsi követelményeinek megfeleljenek.

A rotarysok az erkölcsi követelményeket a négy kérdés próbájával szokták jellemezni, és amely a cselekedetekre vonatkozik.

A Rotaryban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának bevált mércéje a négy kérdés próba:

  1. Igaz-e?
  2. Tisztességes-e minden érintett számára?
  3. Elősegíti-e a barátságot és a jóakaratot?
  4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

A Rotary klubok önálló jogi személyek. Minden klub egyedileg dönti el, hogy milyen projekteket indít. A tagok pedig egyénileg döntenek arról, hogy egy-egy projektben mennyi és milyen munkát vállalnak.

A Rotary nem tiltja, hogy a tagok üzleteljenek egymással, sőt azzal, hogy a klubok számára előírás, tagjaik ne egy szakterület képviselői legyenek, hanem minél színesebb legyen egy-egy klub tagjainak foglalkozási összetétele, indirekt módon segíti is különböző üzleti körök találkozását.

A Rotary önmagát egy politikán és vallásokon felüli szervezetként definiálja. Ez ugyanakkor nem egy úri kívülállást jelent, aminek ürügyén a rotarysoknak nem kell foglalkozniuk a mindennapok kérdéseivel. Ellenkezőleg a rotarysokkal szemben elvárás, hogy jól tájékozottak legyenek, jó kapcsolatban legyenek politikai és egyházi vezetőkkel, ismerjék őket akár személyesen, tisztában legyenek véleményükkel. A jó rotarys minden politikai véleményt meghallgat, de a klub nem politizál, és nem foglal állást politikai kérdésekben. A Rotary rendezvényeken, a tagok nem politizálhatnak, nem adhatnak hangot politikai nézeteiknek. A rotarysok a vallást magánügynek tekintik, vallási kérdésekkel a klub nem foglalkozik, de az egyházakkal jó viszonyra törekszik.

Hetente, ráadásul ezt nagyon komolyan veszi a szervezet. A tagok számára kötelező jelenléti előírás van, ami azt jelenti, hogy a Rotary tagok számára az ülések kétharmadán kötelező a jelenlét, különben megszűnik a Rotary tagságuk. A kötelező jelenlét teljesítését segíti, hogy a tagok vidéki, vagy külföldi elfoglaltságuk során látogathatják az ottani klubok ülését.

Sokféleképpen. Jellemzően a klubok által szervezett jótékonysági rendezvények (bál, vacsora, hangverseny stb.) bevételeiből, illetve személyes kapcsolatok lobbi tevékenységéből szereznek támogatást.

A folyamatos változást, ami a klubok egyik jellemzője (évenkénti szervezeti megújulás, 1-2 évente változó feladatok), a fogaskerekek összekapcsolódása részben a klubon belüli együttműködés, de a kormányzóság, sőt a világszervezet által megfogalmazott tevékenységekben való közös részvétel jellemzője.

Nincs. A Rotary klubok tagsága jellemzően 30 év feletti, már egzisztenciával rendelkező, közösséget építő egyénekből áll. A fiatalabb korosztályok lelkes, adni vágyó tagjai 18-30 év között a Rotaracthoz csatlakozhatnak, a középiskolások az Interacthoz, a legfiatalabb korosztály pedig az EarlyActban tanulhat az önzetlenség és tolerancia értékeiről.

A Rotarynak a világon több mint 1,4 millió tagja van. Ez a szám folyamatosan növekszik. A tagok több mint 500 körzetben (districtben) dolgoznak, majd’ 33 ezer klubban.

A Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete, ezt bizonyítja, hogy ez az egyetlen olyan civil szervezet, amely tanácskozási joggal vehet részt az ENSZ ülésein. A Rotary olyan nagy erőforrásokat képes megmozgatni humanitárius ügyekben, amelyet nem tud figyelmen kívül hagyni az ENSZ.

Legegyszerűbb a klubokon keresztül. Minden klub hetente ülésezik. A helyszínek és az időpontok megtalálhatók a Rotary honlapokon.

A Rotary Club Székelyudvarhely ülései szerdánként 19:00 órától vannak a Gondűző étteremben. [További információ]

Egy Rotary év minden kalendarisztikus év július 1-től a következő kalendarisztikus év június 30-ig tart.

Egy elnök mandátuma egy Rotary évet ölel fel, aztán továbbadódik a következő elnöknek, így biztosítva a folyamatos változást, rotációt (ezért is fogaskerék a szimbólum), a friss energiákat, új ötleteket, maximális tettrekészséget.

A Paul Harris Fellow (Paul Harris Követők) az egyik legismertebb Rotary elismerés. [További információ]

A Rotary Club Székelyudvarhely tisztségviselőinek listája itt tekinthető meg.

A Rotary District 2241 (Románia és Moldva) tisztségviselőinek listája itt tekinthető meg.

A Rotary District 1911 (Magyarország) tisztségviselőinek listája itt tekinthető meg.

A Rotary International tisztségviselőinek listája itt tekinthető meg.

Kapcsolat
elnok@rotaryszekelyudvarhely.ro
Szentimre utca 18/C,
535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Románia
Facebook.com/RotaryClubSzekelyudvarhely
Legutóbbi események
© 2024 Rotary Club Székelyudvarhely