A Rotary története

Az első klub, a Rotary Club Chicago (Illinois, USA) 1905. február 23-án Paul P. Harris ügyvéd vezetésével alakult meg. Az azóta eltelt több, mint egy évszázadban a klubok száma harmincháromezerre, a taglétszám 1,4 millió fölé duzzadt.

Klubtaggá kezdettől fogva kizárólag erkölcsileg feddhetetlen, a világra nyitott, azonos elveket valló emberek válhatnak, akik példaképnek számítanak a szakmájukban, a közéletben és a magánéletben egyaránt. Ez garanciát jelent arra, hogy a Rotary tagok – lehetőleg minél több területen – felelősségteljes véleményalkotókként lépjenek fel. Elvárás a társadalmi kötelezettségvállalás, a közjó szolgálatában kifejtett személyes tevékenység.

Új tag felvételéről minden esetben a klubtagok együttesen döntenek. Habár a minden földrészen, több mint 200 országban jelenlévő világszervezet “lelkét” az egyes klubok adják, szükséges ezek összefogása.

A tengerentúli Rotary International feladata, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye a Rotary munkáját, törekedjen a klubok egységességének, egyetértésének elősegítésére és adminisztratív hátteret biztosítson a működésükhöz. A Rotary-eszmének megfelelő, követendő irányelvek kijelölése azonban az egyes klubok tagjainak feladata, a mindenkori klubelnökök felelősségvállalásával.

Fontos, hogy a tagok önkéntesen, egyéniségük teljes megőrzése mellett, politikai nézettől függetlenül végzik a tevékenységüket, a másokkal szembeni segítőkészség, önzetlenség, alázat, tolerancia, megértés és béke elvén haladva. Rotarystává válni megtisztelő. Aki a szigorú felvételi feltételeknek megfelelt, bizalomra érdemesnek találtatott, jogot nyert arra, hogy a rendszeres, heti egyszeri összejövetelen részt vegyen.

A jelenlét a közösség részévé válásának feltétele. Elvárás és szigorú szabály is egyben a félév során rendezett találkozók minimum 60%-án való részvétel, melynek megszegése – a klub elnökségének határozata nyomán – kizárást vonhat maga után. A Rotary-szellemiség lényegét és célkitűzését igazán akkor tehetjük magunkévá, ha gondolatainkat és cselekedeteinket a 4 kérdés próbájának vetjük alá.

Négy kérdés
Kapcsolat
elnok@rotaryszekelyudvarhely.ro
Szentimre utca 18/C,
535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Románia
Facebook.com/RotaryClubSzekelyudvarhely
Legutóbbi események
© 2024 Rotary Club Székelyudvarhely