IN MEMORIAM

dr. BALLA Árpád

dr-balla-arpad_bw_f
Rotary
Club Székelyudvarhely
Belépés éve
Tiszteletbeli taggá válás éve
2005
Elhalálozás éve
2023

IN MEMORIAM

Megdöbbenéssel értesültünk dr. Balla Árpád főorvos, kedves barátom, munkatársam, komám, rotarys társam haláláról. Tudtuk, hogy súlyos beteg, de reménykedtünk felépülésében.
Nagyon értékes ember távózott, nagy veszteség érte a családot, az orvostársadalmat, a várost, a Rotary klubbot, a Pápai Páriz Ferenc alapítványt és mindenkit akik ismerték és tisztelték. Nagy ember hagyott itt minket, akinek élete példája olyan, mely előtt tisztelettel megállni és fejet hajtani kötelesség.
Nem búcsúzásként írom e sorokat, hanem a tiszteletadás végett. Most ne azon bánkódjunk, hogy elvesztettük őt, hanem arra gondoljunk, hogy hosszú időn át bírtuk őt. Ne csak a gyászra gondoljunk, hanem arra is, hogy boldogok voltunk együtt. Legyen ez vigasz a családjának és mindnyájunknak a mérhetetlen fájdalom pillanataiban.
Néhány napja volt, amikor utoljára találkoztunk és néhány szót beszélni is tudtunk. Akkor halk szóval a tenyerembe tette tenyerét. Az a tenyér olyan volt, mintha kért és adott volna is egyszerre.
Működjön minden amit megálmodtál, elindítottál és vezettél.
A Szentségekkel ellátva indulhatsz arra az útra, amin majd mind találkozni fogunk. Legyen nyugalmad csendes, emléked áldott.

(dr. VENCZEL László)

BALLA ÁRPÁD ny. gyermekgyógyász o. v. főorvos, kutató, tudományszervező, az orvostudományok doktora (PhD).

Brassóban születtem 1932. április 18-án. Feleségem (Melinda) ny. főgyógyszerész; fiam Árpád Zoltán (1957), okleveles gépészmérnök, diplomás fotóművész; lányom Melinda (1959), nyugalmazott okleveles közgazdász.

Szakmai megvalósítás

1957-ben végeztem a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem Gyermekgyógyász karán „cum laude” diplomával.

Munkahelyek és beosztások

 • Gyermekgyógyász körorvos Baróton (1957-1960)
 • Gyermekgyógyász alorvos a székeludvarhelyi gyermekosztályon (l960-1963)
 • Szakorvos (1964-1981)
 • Osztályvezető főorvos a 100 ágyas új gyermekosztályon (1982-2002)
 • 2002-től nyugdíjas biztositási rendszerben dolgoztam mint a szakrendelő főorvosa
 • 2005-től 2018 decemberéig magánrendelőben dolgoztam

Gyakorló gyermekgyógyászként egy gyermekközpontú gyermekosztályt szervezetem, ahol nem a betegséget, hanem a beteg gyermeket gyógyítottuk. Az osztályon a kórtermek színesre voltak meszelve, a folyosókat gyermek festmények, freskók díszítették, volt könyvtár, játszószóba, színestévé is.

Tudományos tevékenység

Főleg gyermekkardiológiával és kutatóként a gyermekkori magnézium anyagcserét tanulmányoztam, valamint néhány klinikai epidemiológiai tanulmányt is végeztünk (a gyermekkori hipertoniáról, az obezitásról, stb.).

1974-1978 között doktoráltam: megszereztem a PhD, azaz az orvostdományok doktora tudományos címet, a disszertációm címe „A mgnéziumhiány szerepe a csecsemőkori rachitisben”.

294 dolgozatot mutattam be különböző tudományos üléseken, és 136 dolgozatom jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban.

A disszertáción kívül 3 könyvet is szerkesztettem:

 • „Magnézium a biológiában – Magnézium a gyermekgyógyászatban” Kiss A. Sándor társszerzővel (1960. Pro Print, Csíkszereda )
 • „A magnézium szerepe a gyermekgyógyászatban” c. fejezet román nyelven a S. Nicolau és I. Popa: „Probleme actuale în pediatrie” c. kézikönyvbe (Vest kiad, Temesvár/1992)
 • „SZÁMADÁS”, azaz 50 év a gyermekgyógyászatban. (Megjelent a Haáz Rezső Kulturális Egyesület kiadásában, Székelyudvarhely, 2010.) DIJAZOTTAIINK- Balla Árpád, Pelok B. György. 2019. Top Invest kiadó, Székelyudvarhely.

Vezető beosztások

 • A székelyudvarhelyi poliklinika vezető főorvosa (1964-1968)
 • A székelyudvarhelyi kórház aligazgatója (1968-1972)
 • Az Egészségügyi iskolaközpont igazgatója (1974-1982)
 • Hargita megye metodológus főorvossa (1986-1993)
 • Hargita megye Orvosi Kollégium alelnöke (1996-99)

 

Tiszteletbeli tagság

 • Magyar Magnézium Társaság (1991)
 • EME- Kolozsvár (2010)
 • Rotary Club Székelyudvarhely (2008)
 • Pápai Páriz Ferenc Alapítvány tiszteletbeli elnöke (2022)

 

Alapítótag

 • Magyar egészségügyi Társasg, alelnök (1993- 2005)
 • Román Magnézium Társaság, választmányi tag (2000)
 • EME – Kolozsvár (1994)
 • Rotary Club Székelyudvarhely, alapító-elnök (1998-1999)
 • Pápai Páriz Ferenc Alapitvány, alapító-elnök (2000)

 

Tudományos ülések szervezői tevékenység

1962-2015 között 61 tudományos üles szervezője v. társszervezője: (pl.: 6. nemzetközi Magnézium szimpózium, az EME OGYSZ I.és X. ülésszaka, Népességfogyás a Kárpát medencébe stb.)
Továbbképző konferenciák szervezése a családorvosoknak (összesen 27): 6 a Hargita megyei orvosok részére, 21 Kárpát medencei család orvosok és szakdolgozók részére, amin elhangzott 418 előadás pécsi, budapesti, debreceni, szegedi előadók részéről és 164 a MOGYE tanári kara részéről. Résztvevők száma: 7451 orvos és 2096 szakdolgozó.

Tudományos szaklap szerkesztői tevékenység

 • INFOMED orvosi folyóirat, alapító és szerkesztőségi titkár (1991-1993)

 

Egészségügyi nevelés

Aktív orvosi koromban rendszeres előadó voltam az iskolákban, nyugdíjas koromban 2012-től az Erdélyi Mária Rádióban Székelyudvarhelyen 2 hetente hétfői nap tarok 1 órás előadásokat.

Civil szervezeti tagság

 • A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja (2000)
 • Magyarország Barátai Alapívány tagja (2014)

 

Karitatív tevékenység

A Megyei Korház orvosi könyvtár részáre 740 kötet orvosi könyvet ajándékoztam.

Rotary Club tevékenység

1997-ben Hargita megye akkori tanácselnökétől Kolumbán Gábortol kaptunk felkérést a Rotary Club megszervezésére. Elfogadtuk a felkérést és a „Béluci” panzióban gyültünk össze a szimpatizánsok, ahol elméleti ismereteinket gyarapítottuk a Rotary mozgalomról. Időközben többször meglátogaott a Rotary Interntional európai körzeti kormányzója Jörg Tschopp, Erich Gerber speciális képviselő kíséretében. Az 1998-os májusi látogatás alkalmával meg voltak elégedve felkészültségünkkel és javasolták a klub megalakulását. Összehivtuk 16-án az alakuló közgyülést, ahol megválasztottuk a klub vezetőségét, május 23-ra kitűztük a Charter ünnepséget. Az ünnepségen a hivatalos Rotaty International jelzett képviselői mellett megtiszteltek jelenlétükkel Svájcból a Zürich-Limmattal RC soros elnöke, a Meilen-i RC elnöke néhány rotary tag kíséretében. A romániai klubok képviselői is jelen voltak, Liszka Pál a brassói klub alelnöke, keresztapai klub nevében, jelen voltak a ploiești és besztercei klubok képviselöi. Az ünnepi beszédek után Balla Árpád elnök bemutatta az új tagokat, akiknek Jörg Tschopp kormányzó feltűzte a Rotary jelvényeket. Utána megtörtént a klubok között a zászló csere és az ajándékozás: a Meileni RC ajándéka volt a roatry csengő, a Zürich-Limmattal felajánlotta az új tagok számára 2 évre a tagsági díj kifizetését. Végül a kormányzó átadta a Chartát, a világszervezet tagjává vállás jelképét. Ezt követte a Dr. Palló Imre Művészeti iskola diákjainak koncertje és közös ünnepi vacsora.

Mint elnök első tevékenységem volt a klub bejegyzése a Megyei Törvényszéken. Továbbá megszerveztem a szerdai találkozó programjait, a klub élet megtanulását, egymás megismerését, a baráti kötetlen légkör kialakitását. A célzott programok közül megemlítem a managment előadás-sorozatot holland előadóval, talákozokat szerveztünk az székelyudvarhelyi színészekkel, Elekes Gyula tűzzománc művésszel, az alapítványok elnökeivel, a Művészeti iskola zeneaudiciókat tartott számunkra stb. A Rotary családokkal közösen megünnepeltük a karácsonyt. A Matchig Grand pályázatokat támogattuk pl. szentegyházi farm létesítését, mely a Gyermekek Házából kikerült gyermekek számára biztosított munkahelyet. A Svájci Meilen-i RC Matching Grand révén a Zürichi-Limmattal RC a Tompa László iskola alapítványát támogatta 120 állítható iskolapaddal, audió-vizuális eszközökkel – a szállítás költségét közösen álltuk. Szerepeltünk a helyi sajtóban, TV-ben. Résztvettünk az országos rendezvényeken, a besztercei és segesvári RC avatásán. 1999 tavaszán egy Rotary kormányzói látogatás alkalmával tevékenységünkkel meg voltak elégedve. Mint alapító elnök a Székelyudvarhely Rotary Club 5, 10, 15, 20 éves évfordulóin üdvözléseket tartottam.

Elismerések–kitüntetések

 • Állam Tanács, Bukarest: „Egészségügyi Érdemérem” (1973)
 • Egészségügyi Minisztérium, Bukarest: „Egészségügyi munka” kitüntetettje (1988)
 • Magyar Egészségügyi Társaság: Németh László emlékérem (2001)
 • Székelyudvarhely Polgármestere: Díszoklevél (2001)
 • Pápai Páriz Ferenc díj (2003)
 • Felsőszentiván Polgármestere: Bronz címer adományozás (2003)
 • Romániai Orvosi Kollégium, Hargita Megyei Tanácsa „Életmű díj” (2003)
 • Genersich Alapítvány, Budapest: Genersich Antal díj (2006)
 • Az Udvarhelyszéki Tudományért díj (2008)
 • Az EME tiszteletbeli taggá választott (2010)
 • Gróf Mikó Imre emlékérem (2010)
 • Príma Rádió, Székelyudvarhely: „Székelyudvarhely Legprímább Orvosa” cím (2010)
 • Székelyudvarhely Polgármestere: a II. Szent István napi ünnepségek alkalmával „A város kulcsát” adományozta díszoklevél kíséretében (2011)
 • Magyarország Köztársasági Elnöke: a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés (2013)
 • Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság: kitüntetés az Egészségügyi Világnap alkalmával (2016)
 • 2017. EME. OGYSZ. XXVII. Tudományos Ülésszaka, Kovászna: a „Csögör Lajos” díjat adományozta a szakmai továbbképzők szerevezésében elért eredményekért (2017)
 • Mentésügyi Konferencia 20-ik évforduló alkalmából: díszoklevél, emlékplakett (2017)
 • Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE): Gyémánt diploma, a 60-éves egyetemi végzetség alkalmából (2017)
 • 2017. IX.22. Csíkszeredai Sürgősségi Kórházi napok alkalmával: ÉRDEMOKLEVÉL- a kórház fejlődéséhez nyújtott támogatásért. (A könyvtár számára 740 könyvet adományoztam) (2017)
 • Ro. és H. Onkopaediatriai és Haematologiai Társaság: „CERTIFICATE of excellence” a 20 éves együttműködésének évfordulója alkalmából (2017)
 • Mária Rádió Erdély, Székelyudvarhelyi stúdió: Emléklap a 10 éves évforduló alkalmából az orvosi előadások elismeréseként (2016-tól 2. hetente 1 órás előadás) (2019)
 • Magyar Egészségügyi Társaság (MET): Andrásofszki Barna emlékérem, amit a magyarság egészségéért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként adományozta (2021)
Kapcsolat
elnok@rotaryszekelyudvarhely.ro
Szentimre utca 18/C,
535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Románia
Facebook.com/RotaryClubSzekelyudvarhely
Legutóbbi események
© 2024 Rotary Club Székelyudvarhely