XIX. Jótékonysági Bál 2022-05-06 Színpompás bállal ünnepelt és jótékonykodott a Székelyudvarhelyi Rotary Club. Fellélegezve a korlátozások alól, megtartotta 19. jótékonysági bálját városunk Rotary Clubja. Akik jelen voltak, azoknak a gondolataiban a következők jöhettek elő, minden elmúlik, minden elenyész, csak a másoknak adott szeretet marad. Az a legfontosabb! A bál elsődleges célja az országos, illetve nemzetközi tan­tárgyversenyeken kiváló ered­ményeket elérő tanulók és felkészítő tanáraik támogatása és díjazása. Közel két évtizedes programja ez a minőségi oktatás, tehetséggondozás támogatását is vállaló szervezetnek. A Septimia éttermében megtartott jótékonysági rendezvény résztvevői zsúfolásig megtöltötték a termet. A megjelent 232 bálozó között ott voltak a Székelyföldi Rotary Clubok képviselői, a hazai és külföldi vendégek nagyszerűen szórakoztak, de a híres Böjte Csabai idézet „Jónak lenni jó” szellemében a jótékonykodást is gyakorolta. A rendezvény fővédnöke, Novák Károly Eduárd paralimpikon, jelenlegi Sportminiszter, akadályoztatása miatt a gondolatait Lukács László tolmácsolta. A külföldi vendégek Magyarországról, Németországból és Svédországból jöttek. A Székelyudvarhelyi Rotary Club az elitoktatás támogatása mellett, a közösségért alázattal tevő embereket is díjazza, az ők elismerését is kiemelt céljaként kezeli. Ezért hoztuk létre a „Közjó szolgálatáért” Rotary Díjat, a díjazott Kolumbán Antal József helyi szobrász alkotását kapta meg. Az idei díjazottunk, aki a bálon vette át a díját Elekes Gyula tűzzománcművész. A megyei olimpiászokon és a Kárpát-medencei versenyek erdélyi szakaszán továbbjutást elért diákokat és a tanáraikat támogatjuk. A továbbjutott és eredményesen szereplő diákokat és felkészítő tanáraikat díjazzuk. Az első szakasz után eddig 20 pályázat érkezett be a diákoktól a támogatásra. A közösségért önzetlenül dolgozó emberek általában csak adnak, de kérni soha nem szoktak. Ezért keressük, kutatjuk azokat, akik csendben végzik közösségépítő munkájukat. Őket várjuk a rendezvényeinkre, hogy közösen tudjunk segíteni a rászorulókon, akik tovább tudják vinni a másoknak adott szeretet lélekemelő, soha el nem múló érzését. Díjazási beszámoló, 2019 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel és hozzájárulásukkal eredményessé tették a legutóbbi, 2019-es jótékonysági bált. Abban az évben 22 diák jutott tovább a tantárgyolimpiászok országos szakaszára, illetve a Kárpát-medencei tantárgyversenyek nemzetközi szakaszára.Ezért a 22 diákot és tanáraikat támogatásban részesítettük a felkészülésük elősegítése érdekében. Közülük hat diák eredményesen szerepelt ezen versenyek legfelsőbb szakaszán, ezért külön díjaztuk őket: Kaiser Dániel IX.-es tanuló Tamási Áron gimnázium I. díj Irinyi János Kárpát-medencei Kémiaverseny Dobai-Pataki Attila XI.-es tanuló Tamási Áron gimnázium I. díj TUDÉK Kárpát-medencei interdiszciplináris tudományos konferencia Gagyi Levente-Lóránt tanuló Tamási Áron gimnázium I. díj Nemes Tihamér Kárpát-medencei Informatikai verseny Benedek László X.-es tanuló Tamási Áron gimnázium I. díj TUDÉK Kárpát-medencei interdiszciplináris tudományos konferencia Kovács Bálint XII.-es tanuló Tamási Áron gimnázium II. díj Országos Magyar Olimpia Antal Eszter IX.-es tanuló Tamási Áron gimnázium III. díj Vermes Miklós Kárpát-medencei Fizika verseny Külön gratulálunk nekik és a felkészítő tanároknak! Az elért eredményekért a diákokat 18.600 lej jutalomba részesítettük, a felkészítő tanárokat pedig 9.300 lejjel díjaztuk. Tehát összesen 27.900 lejjel támogattuk. SZAKÁCS Sándorsoros elnök 2018-2019 A fővédnök üzenete Tisztelt Rotary Club tagok, tisztelt meghívottak, tisztelt hölgyeim és uraim! Nincs erősebb az olyan közösségnél, amely összefog, amely azért fog össze, hogy másokat támogasson és segítsen! Számomra erről szól a Rotary Club: egy erős, önzetlen és céltudatos közösségről, amely mindig kész másokat szolgálni, amely kész vállalni a humanitárius szolgálatot. Megtiszteltetés az immár tizenkilencedik jótékonysági bálnak a fővédnöke lenni, nagyon sajnálom, hogy személyesen nem ünnepelhetek ma önökkel! Amikor elfogadtam a felkérést, hogy fővédnöke legyek a bálnak, azért tettem, mert tudom, hogy közös értékeket képviselünk: segíteni ott, ahol kell és lehet, a közösséget, főleg az ifjú generációt támogatni, összefogni, hiszen csapatban dolgozni a leghatékonyabb, a jó által megváltoztatni a világot, mindezt alázattal, odaadással és kemény munkával. Ahogy önök itt, én is ezt teszem a sportban, ahol a fiatalokat akarom támogatni, hogy legyen részük minőségi felkészítésben, minél jobb és szakképzettebb edzőkben, legyen minőségi és jól felszerelt az a hely, ahol felkészülnek, ahol minden adott ahhoz, hogy teljesíteni tudjanak, hogy azt tegyék, amiben jók, amit szeretnek, hogy minél több versenyen tudjanak részt venni, minél több érmet szerezzenek. Esélyt akarok adni mindenkinek arra, hogy sportoljon, mozogjon, mert hiszem azt, hogy a sport jobb emberré tesz, megtanít a fair-playre, az összefogásra, a munkára, a kitartásra, a céltudatosságra. Önök már rengeteg jótékonysági projektet vittek véghez, nagyon sok kezdeményezést, fiatalt, öreget, iskolást, családot, közösséget támogattak, amihez szívből gratulálok! Most ismét egy fontos ügyet karolnak fel, a tantárgyversenyek támogatását, azaz az oktatás, a minőségi oktatás támogatását. Önök azoknak a gyerekeknek, fiataloknak fognak segíteni, akik keményen megdolgoztak azért, hogy díjat nyerjenek, akik rengeteget tanultak, kitartottak és soha nem adták fel az álmaikat. Mindez azonban nem valósulhatott volna meg azoknak a tanároknak a támogatása nélkül, akik őket felkészítették, akik legtöbbször szabadidejükből vettek el azért, mert hittek, hisznek valamiben: hogy ezeknek a fiataloknak szükségük van arra, hogy tanuljanak, hogy fejlődjenek, hogy tudják, van akire felnézni, van, akit követni, van, akihez segítségért és útmutatásért fordulni. Hiszen a fiatalok a jövő! Ők azok, akik utánunk megváltoztathatják a világot, akik egy jobb hellyé alakíthatják. Ezért nemes ez a cél, amit kitűztek! Azt kívánom, hogy sikeres rendezvény legyen a mai! Gratulálok még egyszer mindahhoz, amit csinálnak és sok sikert kívánok mindenhez, amit terveznek! Még sok-sok ilyen eseményt! Még sok-sok ilyen odaadó embert! NOVÁK Károly Eduárd Rotary díj 2022 – Elekes Gyula laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma este egy művész veszi át a megtisztelő Rotary díjat.Képíró, ahogy régebb a festőt nevezték. Mondandóját, üzenetét képírásban fogalmazza meg, kódolja abban bízva, hogy a néző mindezt dekódolja.Ahogy ő fogalmaz – bízik benne, hogy a néző a műveket tovább gondolja.Egy nagyon régi, de újra népszerű alkotási formát használ, a tűzzománcot. 42 éve ennek a műfajnak a művelője, tovább örökítője, ismerője, oktatója.Több mint 60 egyéni kiállítás keretében közvetítette egyéni látásmódját az egyetemes kultúráról, a mitológiáról, a magyar mondavilágról, mítoszról, a hitről La Corunától Stockholmig, Pekingtől Budapestig, Moszkvától Bécsig.Büszke hirdetője, oktatója az erdélyi ötvösművészet rekeszzománc technikájának. Számos helyen oktat, szervez tűzzománcozást Európában. 20 éve működteti Erdély egyetlen tűzzománc alkotóműhelyét Székelyudvarhelyen, ugyanitt 16 éve alkotótáborokat, mesterkurzusokat vezet.Művész és ember, ez a kettősség válik egységgé Elekes Gyula székelyudvarhelyi születésű alkotóművészben, barátomban.Sokszor elmondta, hogy megbizonyosodott róla, hogy az ősképek világát mindannyian magunkban hordozzuk, ezért nem jelent akadályt a kommunikáció, mert létezik egy másik nyelv a képírás nyelve, amit minden ember ért a beszélt nyelvétől függetlenül. Olyan hiteles meggyőző erővel tudja képviselni ezt, hogy alkotásai érthetőek Sziktivkárban, Santiagóban, Kínában.Azzal a hittel, amit