Negyed évszázad, értékteremtő megvalósításokkal – 25 éves a Rotary Club Székelyudvarhely

109 ifjúsági, 86 közösségi és 13 szociális projekt és program – a számok tükrében ez a Rotary Club Székelyudvarhely, mely fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2023. november 17-én.
A jubileumi ünnepséget megtisztelte a választott kormányzó asszony és a székelyföldi klubokért felelős alkormányzó, a székelyudvarhelyi alpolgármester, valamint a testvérklubok képviseletében számos rotarys külföldről és a Kárpát-medencéből egyaránt.

Az ünnepség kezdetén, a Városháza Szent István-dísztermében Szabó Attila hangulatgazda többek között azt hangsúlyozta: ha egy szervezet megvalósításokkal teli negyed évszázados múltra tekinthet vissza, ez értékteremtő és -megtartó jövőre is feljogosítja. Főként így, hogy tenni akaró és lelkes emberek alkotják a székelyudvarhelyi klubot.

Vass Dénes alapító tag három nyelven, angolul, románul és magyarul köszöntötte a Rotary-közösséget és meghívottaikat, majd a himnuszok meghallgatása után a székelyudvarhelyi soros elnök vette át a szót:

Huszonöt nagyon sok még szilvás gombócból is, hát még munkával töltött évekből! – kezdte Vass Áron soros elnök ünnepi köszöntőjét. Sok mindent megéltünk – folytatta –, a megalakulás bonyodalmait, a taglétszám változásait, barátaink, klubtársaink tragikus elvesztését, a Covid-járvány okozta nehézségeket… De a szívből jövő tenni akarás, segítségnyújtás a rászorulóknak mindig átsegített a nehézségeken.
Olyan eseményeket, programokat szerveztünk, amelyek évről évre átfogóbbak és jelentősebbek lettek. Kitűzött céljainkat, vállalásainkat mindig teljesítettük. Eddigi eredményeink még több erőt, kitartást és megbízható alapot adnak a jövő feladataihoz. És azt is elmondhatjuk, hogy mindeközben egy jól összekovácsolódott baráti társaság lettünk – tette hozzá a soros elnök.

Az elnöki köszöntő után újabb ünnepélyes pillanatok következtek. A huszonöt esztendő alatt a Klub tagságának összetétele sokat változott. A 28 alapító tag közül hatan maradtak, négy aktív tag: Albert Sándor, Péter Péter, Vass Dénes és dr. Váradi István, illetve két tiszteletbeli tag: dr. Balla Árpád és dr. Vencel László. Ők a közösség érdekében kifejtett önzetlen munkájukért, elhivatottságukért és barátságukért emléklapban részesültek.

Sajnálatos módon az évek során többen is elhunytak a tagok közül: Márton Gyárfás, Bíró Tibor, Erőss Gábor és dr. Szabó János. A jelenlévők egyperces néma csenddel adóztak barátaik emlékének.

Románia–Moldáv Köztársaság nemzetközi Rotary-körzet (Rotary District 2241) választott kormányzó asszonya, Mihaela Vlad is megosztotta ünnepi gondolatait és érzéseit a közösséggel:

Az elmúlt 25 évben az egészségügy, az oktatás, a kultúra vagy a környezetvédelem területén végrehajtott projektek bebizonyították, hogy kemény munkával és odaadó részvétellel a Rotary változást hozhat a világban – hangsúlyozta Mihaela Vlad. Majd gratulált mindazon regionális megvalósításokért, amelyek véleménye szerint a világban reményt ébresztenek. A választott kormányzó asszony Ovidiu Constantin Bunget körzeti kormányzó jókívánságait is tolmácsolta.

Megtisztelte a rendezvényt Tamás Olivér alkormányzó is.

Ölvedi Zsolt alpolgármester kiemelte: Különösen örvendetes, hogy a székelyudvarhelyi Rotary olyan területeken is tud hatékonyan segíteni, amelyekre az önkormányzatnak nincs rálátása vagy éppen nem terjede ki a hatásköre. Többek között emiatt a város számára nagyon fontos a tevékenységük – tette hozzá az alpolgármester. Ugyanakkor az önkormányzat nyitottságáról és partnerségéről biztosította az RC Székelyudvarhelyt.

Várday Zsolt építész, leköszönt Rotary-elnök majdnem a lehetetlenre vállalkozott: egy képes beszámolóra a Rotary Club Székelyudvarhely 25 évéről. Prezentációját nagy érdeklődéssel fogadták a jelenlévők.

A frissítő szünet után kulturális percek következtek: Ilyés Benczédi Zsolt zongorista és Toró Árpád énekes előadása szintén nagy sikert aratott az ünneplők körében.

A székelyudvarhelyi rotarysok is tudják, partnerklubok nélkül nem megy. Meg amúgy is jó, hogy vannak támogatók, hiszen ez azt is jelzi, nem csupán a helyieknek fontos, hanem mások is felfigyelnek az értékteremtő és értékmegtartó megvalósításokra.Az idők folyamán számos Rotary klubbal alakult ki baráti viszony, a testvérklubok közül többen is megtisztelték a székelyudvarhelyi jubileumi ünnepséget.

Köszöntötte az ünneplő közösséget a brassói „keresztapa klub”, a svéd RC Helsingborg-Kärnan, az anyaországi RC Dunakeszi, az erdélyiek közül pedig az RC Csíkszereda, az RC Gyergyószentmiklós, az RC Kézdivásárhely és az RC Sepsiszentgyörgy.

Vass Áron soros elnök záróbeszéde után közös fotó készítésére, majd ünnepi pezsgőkoccintásra került sor. A jubileumi ünnepség a Gondűző Étteremben díszvacsorával zárult.

Kapcsolat
elnok@rotaryszekelyudvarhely.ro
Szentimre utca 18/C,
535600 Székelyudvarhely
Hargita megye
Románia
Facebook.com/RotaryClubSzekelyudvarhely
Legutóbbi események
© 2024 Rotary Club Székelyudvarhely